پرسنل موسسه

پرسنل موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

سرپرست نمایندگیهای استان خوزستان

شعبه شهرک بعثت

 

 

1- سرکار خانم کیماسی موسس ومدیر مجموعه
2-
سرکار خانم وشاحی معاونت و امور مالی

3- سرکار خانم ابراهیم زاده مربی پیش دبستان تایم صبح
4- سرکار خانم آبادی مربی پیش دبستان تایم ظهر
5- سرکار خانم صادقپور مربی پیش یک تایم صبح
6- سرکار خانم پروانه حمید مربی پیش یک تایم ظهر
7- سرکار خانم رضازاده مربی 4-3 سال تایم صبح
8- سرکار خانم غلامعلیان مربی 4-3 سال تایم ظهر
9- سرکار خانم فاطمه حمید مربی 3-2 سال تایم صبح
10- سرکار خانم ناظمی فر مربی 3-2 سال تایم ظهر

11- سرکار خانم امانی کادر اداری
12- سرکار خانم حسین نژاد کادر اداری

13- سرکار خانم وحیدی امور خدمات تایم صبح
14- سرکار خانم بیگدلی امور خدمات تایم ظهر

/ 0 نظر / 62 بازدید