پیام نوروزی موسسه خلاقیت

جهان سرشار است از زیبایی های خلاقانه ای که واقعیت وجود پروردگار یکتا را به رخ می کشد خلاقیت نگاهی نو به واقعیت است و نوروزنگاه خلاق سرزمین مهرگان است به حرمت هفت زمین و هفت آسمان.

امید است که دریابیم واقعیت خلقت خلاقانه آفریدگار هستی را.

نوروز مبارک

موسسه خلاقیت / باشگاه مهرگان

سیمین کیماسی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید