خلاقیت یعنی.........

  • خلاقیت یعنی دور شدن از چیزهای واضح و معمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت 
  • خلاقیت یعنی نگاهی متفاوت به پدیده هایی که سایر مردم نیز به آنها می نگرند.
  •   خلاقیت یعنی آواز خواندن با نت های خویش 
  • خلاقیت یعنی توانایی صحبت کردن و گوش دادن به یک گربه.
  • خلاقیت یعنی وصل کردن دوشاخه به پریز خورشید.
  • خلاقیت یعنی خارج شدن از پشت  درهای بسته.
  • خلاقیت یعنی استعداد و میل دسته بندی و جدا کردن اشیا، مفاهیم و تصورات.
  • خلاقیت یعنی استعداد ابتکار و خلق کردن که به صورت بالقوه در هر فردی و در هر سنی وجود دارد و
  • با محیط اجتماعی فرهنگی در رابطه تنگاتنگی می باشد.
  • خلاقیت یعنی نگاه به چیزهای معمولی و پیش پا افتاده و دیدن چیزهای فوق العاده و غیر عادی در آنها.
/ 0 نظر / 12 بازدید