خلاقیت گرم در تابستان 1392

انگار همین دیروز بود برای فعالیت در شرایط جدید کاری به ساختمان جدید نقل مکان کردیم و تازگی فضای موسسه رنگ و بوی تازه ای و البته گاه حس نوستالژیک بر ماهیت کاری حاکم کرده بودو اما حالا....... همه چیز مثل سابق سر جای خودش است،ما هم مثل کودکان غریبه و آشنا به محیط جدید به ترکهای دیوار و حرفهای گفته و نگفته کاری نداریم سرمان به کارمان که گرم باشد انگار مثل همیشه خورشید صبح میتابد و عصر غروب،همین.

ما می مانیم و کودکانی که تدبیر میخواهند و نشاط ......

دو قلوهای دوست داشتنی موسسه نیکا و امین

نقاشی و ابتکار کودکان در تبدیل اعداد به نقاشیهای زیبا

همکاری کودکان برای ساخت بالن و آشنایی با پرواز

مشاهده کپک نان و دقت به جزییات با میکروسکوپ

مونتاژ تصاویر بریده شده از روزنامه و ساخت قصه

کودکان بازی و همکاری

گفتگو با مربی برای آشنایی با وسایل نقلیه هوایی

برشهای تصاویر روزنامه برای ساخت قصه از ذهن کودکان

/ 0 نظر / 32 بازدید