(در موسسه)واحد کار ریاضی - خطوط باز و بسته

واحد کار ریاضی   (خطوط باز و بسته )

 

روش اول: آموزش خطوط باز و بسته به صورت مجسم

هدف : تشخیص خطوط باز و بسته توسط کودکان

مربی از کودکان  می خواهد که دست های یکدیگر را بگیرند و یک دایره درست کنند ، بعد یک کودک در وسط دایره قرار داده و از کودکان می پرسد: که آیا این کودک می تواند از این دایره خارج  شود ؟ بجه ها جواب می دهند خیر .زیرا  دست های ما به هم وصل است . مربی دوباره می پرسد به نظر شما چطور می تواند خارج شود؟ بچه هاجواب می دهند وقتی ما از یک سمت دست هایمان را باز کنیم. به این طریق بچه ها به صورت مجسم و با بازی می توانند خط باز و بسته را تشخیص داده و یاد بگیرند .

 

 

 

روش دوم :آموزش خطوط باز و بسته به صورت نیمه مجسم

وسایل مورد نیاز:کارت هایی که روی آن اشکال باز و بسته کشیده شده است.

در این روش می توان به دو صورت آموزش داد،در روش اول از کودک می خواهیم کارت ها را به صورت یک در میان روی میز قرار دهد.   

روش دیگر آموزش به وسیله ی کارت ها  به این صورت است که مربی یک سری اشکال باز و بسته (اشکال هندسی)  را روی کارت ها کشیده و از کودک می خواهد اشکال باز را جدا کند .بعد از او می پرسد که آیا می شود این اشکال را به اشکال بسته تبدیل کرد؟ کودک جواب میدهد : بله . با   وصل کردن دو طرف اشکال باز می توان این اشکال را به اشکال بسته تبدیل کرد.

آموزش خطوط باز و بسته را با توجه به  سن کودکان، می شود به طریق مختلف انجام داد که عبارتند از استفاده از حلقه ی عمو زنجیرباف و بازی گرگم به هوا که کودک به جای بلندی رفتن در اشکال بسته ای که با گچ های رنگی کشیده شده قرار می گیرد. روش دیگراستفاده از کاموا وطناب و خمیر بازی  است. استفاده از حبوبات برای کودکان پیش دبستانیست . مربی با کشیدن خطوط

باز و بسته روی کاغذ از کودک می خواهد که اشیای در اختیار را ، درون خطوط بسته قرار دهد. روش دیگر نقاشی با خطوط باز و بسته و رنگ آمیزی خطوط باز و بسته در کتاب کار است.

/ 0 نظر / 69 بازدید