تکنیکهای خلاقیت

تکنیکهای خلاقیت

تکنیکهای خلاقیت :
خمیرمایه شخصیت افراد خلاق ، استقلال اندیشه و شیفتگی فراوان آنها در برابر مسالۀ با فعالیت مورد علاقه است .فرد خلاق کسی استکه فکری نو و متفاوت ارائه دهد وبالطبع احساس گریز از کانال بندیهای مشخص ذهنی ، همنوا نبودن با دیگران و استقلال طلبی و آزاد اندیشی می تواند پایه های تراوش تفکر خلاق و خلق آثار تو را فراهم آورد .

 
Uploaded Picture


خلاقیت در تمام فعالیتهای فردی و گروهی انسان مشاهده می گردد با شدت و ضعفهای مختلف . بالقوه و پرورش پذیر ، در همه انسانها وجود دارد . برای پرورش خلاقیت ، باید از کودکی آغاز نموده و به کودکان و نوجوانان امکان تفکر داد و آنان را از انجام دادن فعالیتهای قالبی و از پیش تعیین شده تا حد امکان برحذر داشت .

 

 
Uploaded Picture


خلاقیت نیازمند تفکر مستمر و تفکر نیازمند محیطی ، منظم و آرام است . برای تفکر مؤثر ، باید محیط پیرامونی آرام ، بدون سر و صدا و دارای کمترین آشفتگی باشد ، محیط آشفته و درهم ریخته ، به ذهن هم منتقل شده و آشفتگی را وارد آن می کند ، بنابراین بیش از هر کاری ، برای آرامش ، سادگی و نظم محیط پیرامونی خود بکوشد .

/ 0 نظر / 16 بازدید