کلاس خانم ابراهیم زاده /سال 92-1391

کودکان پیش دبستانی / نوبت ظهر / کلاس خانم ابراهیم زاده

پسرهای گل :

پویا عجم-محمدحسین سلطانی-یوسف بچاری-علی سلیمی-هانی مطوری

 

دخترهای گل:

مهرسا خوان زاده-آرنوش چهرازی-رکسانا قادری-زینب چراغی-مبینا آل علی-روژین رکابی زاده-آیسا موسوی-تیام جودکی

 

 


با آرزوهای رنگین کمانی برای کودکان پیش دبستانی مهربونم

هانی مطوری

یوسف بچاری

علی سلیمی

محمدحسین سلطانی

پویا عجم

روژین رکابی زاده

آیسا موسوی

رکسانا قادری

مبینا آل علی

زینب چراغی

تیام جودکی

مهرسا خوان زاده

آرنوش چهرازی

/ 0 نظر / 34 بازدید