کلاس خانم قنواتیان /سال 92-1391

کودکان 5-4 سال / نوبت ظهر / کلاس خانم قنواتیان

پسرهای گل:

محمد سجاد باشعیان - امیرحسین ابراهیمی - آرمین یاری - مبین رضوان - آرمان میرحسینی - آرمین میر حسینی - رضا مهدی پور

دخترهای گل:

سارینا نخلی - شکرانه سعدآبادی - فریما شارعی - کیمیا جوادی نیا - پارمیدا عادل منش

با آرزوی موفقیت و زندگی شیرین برای کودکان عزیزم

شکرانه سعدآبادی

آرمان میرحسینی

آرمین میرحسینی

محمدسجاد باشعیان

آرمین میرحسینی

سارینا نخلی

امیرحسین ابراهیمی

فریما شارعی

پارمیدا عادل منش

رضا مهدی پور

مبین رضوان

/ 0 نظر / 19 بازدید