بازدید کودکان از سینما

کودکان موسسه خلاقیت در دو تایم روز سه شنبه مورخ  92/2/3 از سینما و اتاق فرمان سینمای شهرک بعثت در مجموعه اندیشه بازدید کردند.

ضمن تشکر از جناب آقای پادام  مدیریت خدمات و امور اجتماعی خوارزمی

این بازدید ضمن اینکه با هدف آشنایی کودکان با نحوه پخش فیلم در سینما و لمس پرده سینما انجام شد ، شور و نشاط کودکان از تماشای فیلم و عکسهای خودشان در موسسه و تماشای یک کارتون مناسب را به همراه داشت.... و همینطور خرسندی از یک گردش دسته جمعی که خاطره اش همیشه در ذهنشان خواهد ماند.

 تصاویر بازدید تایم صبح و ظهر


بچه ها با صف..........

لمس پرده سینما

توضیحات آقای منصوری در مورد نحوه پخش فیلم از اتاق فرمان

آداب تماشای فیلم

توضیحات در مورد اتاق فرمان


سینما و ذرت بو داده و بستنی


هیجان بچه ها از دیدن تصاویر خودشان در سینما

اولین و شاید آخرین باری که یک کودک میتونه در سینما کارتون ببینه

بچه ها بازم..........با صف

/ 0 نظر / 23 بازدید