برنامه کار موسسه خلاقیت

 

استعداد و خلاقیت

تصور کنید وقتی سه ساله بودید می دانستید که قرار است چکاره شوید ! یا بهتر از آن این که می دانستید چکاره شوید بهتر و موفقترید! و وقتی پنج ساله بودید در آن زمینه تخصصی که استعداد دارید شروع به کسب تجربه میکردید! در این صورت فکر می کنید امروز در چه جایگاهی بودید؟ و فکر می کنید کشور در چه جایگاهی بود؟

 

آیا می توان از 3 یا 5 سالگی با تغییر شرایط موجب شکوفائی استعداد کودکان گردید؟ تا در سنین نوجوانی این شکوفائی منجر به پیدا کردن هدف گردد. مسلما پس از کشف استعداد این ماموریت ابتر می ماند اگر در زمینه شکوفائی آن هیچ اهتمامی به عمل نمی آمد لذا موسسه با فراهم نمودن امکانات محیطی و نه از طریق آموزش مستقیم بلکه از طریق ر وش اشباع و مواجه نمودن کودک مستعد با محیط خلاق استعداد او را شکوفا می کند.

این برنامه در قالب سیلابسهای شکوفائی استعداد تدوین و در سایت موسسه به نشانی www.koodakiq.com      قرار گرفته است  که کودکان در زمینه ای که استعداد دارند در محیط موسسه با امکانات سیلابس مربوطه مواجه شده و به روش اشباع زمینه شکوفائی استعداد آنان فراهم می گردد.

دوره شکوفائی خلاقیت یک دوره آموزشی نیست و به هیچ وجه هدف از آن آموزش به کودک نمی باشد. بنابر این موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان یک آموزشگاه نمی باشد. این موسسه مهد کودک هم نیست چرا که به هیچ وجه همچون مهد کودک برنامه نگهداری از کودک را ندارد.کودکان پذیرفته شده در این موسسه در گروه رشته ای که استعداد دارند در محیط اشباع قرار می گیرند. محیط اشباع محیطی است که در آن از کودک خواسته نمی شود چیزی بیاموزد یا حتی حضور دائم داشته باشد بلکه برای او محیطی فراهم می گردد تا آزادانه ببیند و تجربه کند و نیازهای خود را برآورده سازد ، او ممکن است متناسب با استعداد خود به آزمایشگاه برود ، شاهد جوشکاری باشد یا در طبیعت سنگ جمع کند ، ممکن است متناسب با استعدادش در محیطی قرار گیرد که باید تصمیم بگیرد و مدیریت کند، جملاتی با شعر یا به زبان انگلیسی به او گفته شود و همه و همه صرفا در راستای استعداد او خواهد بود چنین کودکی مثل آن کودکی که به جای رفتن به کلاس زبان در محیط انگلیسی زبان پرورش می یابد و انگلیسی را حفظ نمی کند بلکه می فهمد. مهارتهای رشته ای را که در آن استعداد دارد در اثر مواجهه محیطی می فهمد و نمی آموزد.

دوره اشباع موسوم به دوره شکوفائی خلاقیت شامل دورههای زیر است:

-     دوره عمومی اول: شش تا نه ماه بوده و در آن آزمون تکمیل می گردد و در واقع با ضریب بالا تری زمینه استعداد او کشف می گردد.( سیلابسها در سایت موجود است)

-     دوره تخصصی اول: شش ماه بوده و کودک 80 درصدوقت خود را در محیطی می گذراند که در آن مزیت نسبی و استعداد دارد( سیلابسها در سایت موجود است)

-     دوره تخصصی دوم یا فوق تخصصی: شش ماه بوده و در این دوره کودک در زیر شاخه زمینه ای که استعداد دارد پژوهش کردن و طرح مسئله و ارائه تئوری را می آموزد( سیلابسها در سایت موجود است)

-     دوره پژوهشی: محدودیت زمانی نداشته و کودک موضوعات پژوهشی در قالب پروژه دریافت و با امکانات و آزمایشگاههای موسسه به کمک استاد راهنما پروژهها را به انجام می رساندچنین کودکی خود راه پیشرفت را یافته و بدون شک به عنوان یک کودک خود ساخته می تواند تحول آفرین و کارآفرین باشد.

مهمترین منابع علمی موسسه روش Children's Talent Education Centre با منشاء ژاپنی و American talent  با منشاء آمریکائی و نسخه های اروپائی آن نظیر British Talent  و است که نزدیک به 60 سال است در دنیا مورد استفاده بوده و علاوه بر آن از منابع خلاقیت مثل آزمونهای مربوطه نظیر تست زغبت شغلی و تست علائق تحصیلی ، آزمونهای استاندارد کودکان نظیر گودایناف ، ریون ، وکسلر و همچنین با استفاده از روشهای استاندارد جهانی نظیر شش  سیگما و TRIZ و ... استفاده گردیده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید