بازدید از جایگاه اسب سواری

 

کودکان موسسه خلاقیت در دو تایم روز سه شنبه 3/2/92 تایم صبح) و روز دوشنبه 16/2/ 92 (تایم ظهر) از جایگاه اسب سواری و محل نگهداری اسبها بازدید کردند و با شرایط نگهداری و مراقبت اسبها ، تغذیه ، تماشاش کره اسب زیبا  با توضیحات متصدی و سوارکار قهرمان کشوری ، آشنا شدند.

55g81dcgpnxet3bg22f.jpg

 

pqmf671h2hdm3swkqn9.jpg

 

 

vbo5hafnfrci07hmr5c.jpg

 

9om1o0yomyznib4lrjwu.jpg

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید